Töövooautomaatika meistriklass trükimeedia spetsialistile

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on arendada ettevõtte töötajate teadmisi töövoogude automaatika rakendamise põhimõtetest ja oskusi trükitööstuses levinud tarkvaralahenduste kasutamisel. Koolituse läbinu oskab iseseisvalt, töövooautomaatikat rakendades, likvideerida töövoos leitud kitsaskohti, optimeerida läbi andmekasutuse ning automaatika tootmisprotsesse.

Koolituse läbinu oskab:

 • kaardistada tootmise kitsaskohti;
 • automatiseerida infoliiklust;
 • olemasolevate metaandmete põhjal luua uusi muutujaid;
 • koguda ja kasutada metaandmeid automaatsete otsuste tegemiseks;
 • ühendada erinevaid tootmisetappe ühtseks töövooks;
 • luua ja rakendada andmete ja dokumentide automaatseid kontroll- ja parandusprotsesse.

Vajalikud teadmised ja oskused

Arvutiga töötamise oskus, baasteadmised trükitehnoloogiatest annavad kindlasti eelise kuid ei ole koolitusel osalemise eelduseks.

Programm

 • töövooprotsesside ja kitsaskohtade kaardistamine;
 • metaandmete leidmine ja kasutamine;
 • töövooprotsesside optimeerimine;
 • metaandmete kontroll ja täiendamine;
 • pdf dokumentide standardid;
 • pdf dokumentide kontroll ja parandused;
 • metaandmete kasutamine dokumentide kontrollis;
 • masinloetavad pdf dokumendid, metaandmetel põhivad sisumuudatused;
 • CSV, XMP, XML, JDF, JMF – XSL transform;
 • andmebaaside kasutamine töövooautomaatikas;
 • kommunikatsiooniahelate automatiseerimine;
 • ressurssikasutuse optimeerimine;
 • tööde ja andmete arhiveerimine, arhiivide automaatkasutamine tootmises

Sihtgrupp

 • ettevõtte arendusjuht
 • IT spetsialist
 • prepress spetsialist

Õppemeetod

 • praktiline töö
 • iseseisvad ülesanded

Hindamismeetod

 • iseseisva töö sooritamine

Hindamiskriteeriumid

 • õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Koolitus sisaldab

 • vajalikud tarkvaralitsentsid
 • õppematerjalid ja juhendid
 • sertifitseerimiseksamit (eksami edukalt sooritajatele sertifikaat)
 • koolituse lõpetajatele tunnistus

Koolituse info

Toimumise aeg:

Tundide arv:

Toimumiskoht:

Maksumus:

Kokkuleppel

60 ak. tundi

Online

Küsi pakkumist

Koolitaja

Kalle Rajand on koolitaja, prepress spetsialist, töövooarhitekt, trükitööstuse visionäär ja innovaator.

Kvalifikatsioon

25+ aastat trükitööstuses graafilise disaineri, prepress spetsialisti ja töövooarhitektina. Enfocus, Adobe, Efi, Callas, ColorLogic sertifitseeritud partner ja koolitaja 2012 aastast.