Trükiettevalmistuse IKT meistriklass prepress spetsialistile

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on arendada ettevõtte töötajate teadmisi trükiettevalmistuse põhimõtetest ja laiendada IKT alaseid oskuseid trükitööstuses levinud tarkvaralahenduste kasutamisel. Koolituse läbinu oskab iseseisvalt tuvastada ja likvideerida dokumentides leitud probleeme, automatiseerida ja tõhustada läbi tarkvarakasutuse kontroll- ja parandusprotsesse.

Koolituse läbinu oskab:

 • tunneb digitaalsete originaalide standardeid ( pdf standardid );
 • mõistab värvihalduse eripärasid trükitööstuses;
 • tunneb erinevaid trükitehnoloogiaid;
 • oskab luua VDP dokumente kasutades metaandmeid;
 • tuvastada trükitehnilisi puudujääke dokumentides;
 • koostada automaatseid kontrollprofiile;
 • koostada automaatseid käsuridasid dokumentide parandamiseks;
 • kasutada käsuridasid kontrollprofiilide veatuvastuste kitsendamiseks või laiendamiseks;
 • liita kontrollprofiilidele käsuridasid ning neid läbi metaandmete käivitada;
 • koguda dokumentidest andmeid ning neid edastada MIS/ERP süsteemidele xml formaadis;
 • luua vajadusel uusi muutujaid läbi automaatse kalkulatsiooni;
 • koostada automaatselt digitaalseid veateateid;
 • oskab leida võimalusi korduvate ülesannete automatiseerimiseks.

Vajalikud teadmised ja oskused

Arvutiga töötamise oskus, baasteadmised trükitehnoloogiatest annavad kindlasti eelise kuid ei ole koolitusel osalemise eelduseks.

Programm

 • pdf standardid ning nende eripärad;
 • preflight profiilid;
 • action lists;
 • Smart Preflight ja Actionid;
 • värvihalduse alused;
 • kohandatud raportite koostamine
 • metaandmete kasutamine prepress ülesannete lihtsustamiseks;
 • automaatne metaandmete loomine ja kalkulatsioon

Sihtgrupp

 • prepress spetsialist

Õppemeetod

 • praktiline töö
 • iseseisvad ülesanded

Hindamismeetod

 • iseseisva töö sooritamine

Hindamiskriteeriumid

 • õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Koolitus sisaldab

 • vajalikud tarkvaralitsentsid
 • õppematerjalid ja juhendid
 • koolituse lõpetajatele tunnistus

Koolituse info

Toimumise aeg:

Tundide arv:

Toimumiskoht:

Maksumus:

Kokkuleppel

50 ak. tundi

Online

Küsi pakkumist

Koolitaja

Kalle Rajand on koolitaja, prepress spetsialist, töövooarhitekt, trükitööstuse visionäär ja innovaator.

Kvalifikatsioon

25+ aastat trükitööstuses graafilise disaineri, prepress spetsialisti ja töövooarhitektina. Enfocus, Adobe, Efi, Callas, ColorLogic sertifitseeritud partner ja koolitaja 2012 aastast.